Biz ederis

ähli adamlary söýgi we howpsuzlyk bilen goramak üçin näme edip bilerdik.

Sitata soraň

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • banner3
  Özümiziň 3 önümimiz

  Siehe / Huitai / Chenxing

  . .Bu 3 önümiň hemmesi 3 başlygyň eýeçiliginde.
  köpräk oka
 • banner3
  2021-nji ýylda önümler göni daşary ýurt bazaryna satylyp başlaýar, soň bolsa toparyň ady - LION ARMOR GROUP.Bu aralykda, Pekin Arslan Gorag Tehnologiýasy Ltd.döredildi.Esasan eksport önümleri üçin.
  köpräk oka
 • banner3
  PE ballistik material - 1000 tonna.
  Ballistik kaskalar - 150 000 birlik.
  Kaska esbaplary - 200,000 sany.
  Balistik plastinka - 200,000 pc.
  Ballistik galkan - 50,000 sany.
  Anit-Riot kostýumy - 60,000 sany.
  Ballistik ýelek - 100,000 sany.
  köpräk oka
 • öndürýär öndürýär

  3

  öndürýär
 • işgärler işgärler

  400+

  işgärler
 • köp ýyllyk tejribe köp ýyllyk tejribe

  20

  köp ýyllyk tejribe
 • Öz dizaýny Öz dizaýny

  10+

  Öz dizaýny
takmynan_img

Biz hakda

“LION ARMOR GROUP LIMITED” Hytaýda öňdebaryjy ýarag ýarag kärhanalarynyň biridir.2005-nji ýyldan başlap, kompaniýanyň ozalky firmasy Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen (UHMWPE) material öndürmekde ýöriteleşýär.Agzalaryň uzak hünär tejribesi we bu ugurdaky ösüşi ugrundaky ähli tagallalarynyň netijesinde “LION ARMOR” 2016-njy ýylda dürli görnüşli ýarag önümleri üçin döredildi.

Balistik gorag pudagynda 20 ýyla golaý tejribe toplap, LION ARMOR R&D, önümçiligi, satuwy we okdan goraýan we bidüzgünçiliklere garşy gorag önümlerini satandan soň birleşdirýän topar kärhanasyna öwrüldi we kem-kemden köpmilletli topar kompaniýasyna öwrülýär.

Has giňişleýin gör

Iň soňky habarlar

 • IDEX Abu Dabi, 2023-nji ýylyň 20-24-nji fewraly.

  IDEX Abu Dabi, 2023-nji ýylyň 20-24-nji fewraly.

  30-njy noýabr, 22-nji noýabr
  Biziň stendimize gelen her bir adam üçin ýörite ownuk sowgatlar taýýarladyk.Hemmäňizi biziň stendimize hoş geldiňiz!Dur: 10-B12 kompaniýasy ...
 • Iň täze dizaýn –tf Köp funksiýaly west

  Iň täze dizaýn –tf köp funksiýa ...

  29-njy noýabr, 22-nji noýabr
  TF üýtgäp bilýän we köp wezipeli diýmekdir.Täze dizaýn LAV-TF01 ballistik ýelek, köp funksiýaly desi bilen birleşdirilen ýokary öndürijilikli ballistik goragy hödürleýär ...

Ballistik önümlerimiz bilen gyzyklanýarsyňyzmy?

“LION ARMOR” diňe bir ajaýyp kuwwat hödürlemän, elmydama täzeçillik önümlerini dowam etdirýär we OEM we ODM-ni garşy alýar.Kaska esbaplary we bidüzgünçiliklere garşy kostýumlaryň hemmesi Hebei welaýatynda öz öndürijimiz tarapyndan öndürilýär.Doly önümçilik liniýasy kompaniýanyň innowasiýa we özleşdirme ugruna eýermegini üpjün edýär.
Biz ederis

ähli adamlary söýgi we howpsuzlyk bilen goramak üçin näme edip bilerdik.

Sitata soraň