• IDEX Abu Dabi, 2023-nji ýylyň 20-24-nji fewraly.

  IDEX Abu Dabi, 2023-nji ýylyň 20-24-nji fewraly.

  Biziň stendimize gelen her bir adam üçin ýörite ownuk sowgatlar taýýarladyk.Hemmäňizi biziň stendimize hoş geldiňiz!Duruň: 10-B12 Kompaniýanyň esasy önümleri: Şahsy gorag önümleri / ok geçirmeýän material / ok geçirmeýän kaska / ok geçiriji ...
  Koprak oka
 • Iň täze dizaýn –tf Köp funksiýaly west

  Iň täze dizaýn –tf Köp funksiýaly west

  TF üýtgäp bilýän we köp wezipeli diýmekdir.Täze dizaýn LAV-TF01 ballistik ýelek, köp funksiýaly dizaýnda birleşdirilen ýokary öndürijilikli ballistik goragy hödürleýär, belli bir missiýanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köpugurlylygy hödürleýär.Tutuş taktiki ýelek ...
  Koprak oka
 • Hytaýda AK47 PE kaskalaryny öndürýän ýeke-täk AK47 MSC HELMET

  Hytaýda AK47 PE kaskalaryny öndürýän ýeke-täk AK47 MSC HELMET

  Häzirki wagtda dünýäde iň ýokary derejeli harby kaskalar, pistolet oklaryndan ýakyn aralykda ýa-da takmynan 600 m / s bölekleriň gorag standartyndan goramak üçin niýetlenendir.Üstünlikli ösüşden we AK47 gurşun ýadrosynyň köp önümçiliginden soň ...
  Koprak oka
 • Hytaýda AK47 PE kaskalaryny öndürýän ýeke-täk öndüriji

  Hytaýda AK47 PE kaskalaryny öndürýän ýeke-täk öndüriji

  “LION ARMOR” kaska öndürmekden başlap, onlarça ýyl bäri ok geçmeýän kaskalar pudagynda hünärmen kaskasy R&D topary bilen işleýär.Zawodda häzirki wagtda önümçilik kuwwaty 20 000 bolan 24/7 işleýän 16 kaska basyş enjamy bar ...
  Koprak oka
 • 2022 NEW 4 UD mata önümçilik liniýalary - önümçilik kuwwaty ýylda 800-1000 tonna

  2022 NEW 4 UD mata önümçilik liniýalary - önümçilik kuwwaty ýylda 800-1000 tonna

  Ok geçirmeýän materialyň täze görnüşi hökmünde UHMWPE dürli ugurlarda kämillik ýaşyna ýetdi we “LION ARMOR” diňe adaty ok geçirmeýän materiallary öndürmekden ýokary derejeli, orta aralyk we üýtgeşik görnüşli UD mata ok geçmeýän material öndürýän zawoda çenli ösdi ...
  Koprak oka