NIJ IIIA / III OEM şekilli elde göterilýän ýeňil agram goragy galkany

Gysga düşündiriş:

Galkan ok geçirmeýän plitalardan, tutawaçlardan we böleklerden durýar.Onuň görnüşini saklamak aňsat we ulanyjynyň esasy beden böleklerini goraýar.

Galkan ýokary öndürijilikli PE materialyndan ýasalyp, suw geçirmeýän, ultramelewşe we passiwlige garşy PU örtügi ýa-da mata örtügi bar.Talap boýunça islendik görnüşe we ululyga kesip bolýar.Ulanmak aňsat we çeýe, synlamak aňsat.Onda ok geçirmeýän we bidüzgünçiliklere garşy dürli wezipeler bar, hiç hili baýlyk ýok, ok geçirmeýän kör ýer ýok, girip biljek zyýany aradan aýyryp bilmeýär we polisiýa, goşun, terrorçylyga garşy goşun we ş.m. ýaraglara garşy göreş ýaly wezipeleri ýerine ýetirmek üçin amatly. jenaýatçylary ulanmak.


 • Ok geçirmeýän dereje:NIJ0101.04 ORA-da NIJ0101.06 DÖWRÜ IIIA, III
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Jikme-jiklik Ok geçirmeýän dereje
  Ölçegi: 800 × 500 (mm)
  Gorag derejesi: NIJIIIA 9mm & .44
  Material: PE
  Agramy: ≤ 3.2kg
  Gorag meýdany: ≥0.35 ㎡
  Baglanyş güýji ≥600 N.
  Goltugyň baglanyşyk güýji ≥600 N.
  IIIA / III islege bagly

  Beýleki baglanyşykly maglumatlar

  • Gara neýlon / poliester mata örtügi ýa-da PU örtügi.
  • nyşany goşup bolýar (Goşmaça töleg, jikme-jiklikler üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris)
  • Elýeterli reňkler:LA-PP-IIIA__01

  - Lhli “LION ARMOR” önümleri özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
  Önümiň saklanylyşy: otagyň temperaturasy, gurak ýer, ýagtylykdan uzak duruň.

  Synag şahadatnamasy

  • NATO - AITEX barlaghana synagy
  • Hytaý synag gullugy
   * Önümçilik önümleriniň metal däl materiallarynda fiziki we himiki gözleg merkezi
   * Zhejiang Red Flag Machinery CO., Ltd.-iň ok geçirmeýän material synag merkezi

  Sorag-jogap

  1. Gaplamak maglumatlary:

  BULLETPROOF HELMET:
  IIIA 9mm HELMETS : 600 * 560 * 320mm 10 sany / CTN GW.15kg
  DÖWRÜ IIIA .44 HELMETLER : 600 * 560 * 320mm 10pcs / CTN GW.17kg
  AK HELMET : 600 * 560 * 320mm 10pcs / CTN GW 26kg

  BULLETPROOF PLATE:
  III derejeli PE PLATASY: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW16kg
  LEVEL III AL2O3 PLATE: 290 * 350 * 345mm 10pcs / CTN GW25kg
  III DÖWRÜN GÖRNÜŞI: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW22kg
  IV DÖWR AL2O3 PLAT: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW30kg
  DÖWRÜ IV DÖWRÜN GÖRNÜŞI: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW26kg

  BULLETPROOF VEST:
  LEVEL IIIA 9mm synaglar : 520 * 500 * 420mm 10 sany / CTN GW 28kg
  DÖWLET IIIA.44 Synaglar : 520 * 500 * 420mm10pcs / CTN GW 32kg
  Has ýöriteleşdirilen önümler üçin jikme-jiklikler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  BULLETPROOF SHIELD:
  IIIA yzygiderli galkan, 920 * 510 * 280mm , 2 sany / CTN GW 12,6kg
  III yzygiderli galkan, 920 * 510 * 280mm , 1pcs / CTN GW 14.0kg
  IIIA Kebelek galkany , 920 * 510 * 280mm , 1 sany / CTN GW 9.0kg

  ANTI-RIOT SUIT:
  630 * 450 * 250 mm, 1 sany / CTN, GW 7kg

  UD FABRIK:
  Her rulon, uzynlygy 250m, ini1.42m, 920 * 510 * 280mm , NW 51kg, GW54kg
  Ini 1,6m, 150 * 150 * 1700mm / Karton gaplamak üçin
  Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Spechli aýratynlyklar düzülip bilner.

  2. Logistika:
  1) Ekspress goldawy 2) Deňiz ýükleri, Gury ýer gatnawy, Howa gatnawy goldawy
  Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň