IDEX Abu Dabi, 2023-nji ýylyň 20-24-nji fewraly.

Lionolbars

Biziň stendimize gelen her bir adam üçin ýörite ownuk sowgatlar taýýarladyk.Hemmäňizi biziň stendimize hoş geldiňiz!
Dur: 10-B12

Kompaniýanyň esasy önümleri:
Şahsy gorag önümleri / ok geçirmeýän material / ok geçirmeýän kaska / ok geçirmeýän ýelek / gozgalaň kostýumy / kaska esbaplary /

“LION ARMOR GROUP” (mundan beýläk “LA Group” diýlip atlandyrylýar) Hytaýda iň öňdebaryjy ballistik gorag kärhanalarynyň biri bolup, 2005-nji ýylda döredildi. LA Group Hytaý goşuny / polisiýa / medaragly polisiýa üçin PE materiallaryny esasy üpjün ediji.Hünärmen gözleg we esasly ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanasy hökmünde LA Group R&D we Ballistik çig mallary, ballistik önümleri (kaskalar / tabaklar / galkanlar / synaglar), bidüzgünçiliklere garşy kostýumlar, kaskalar we esbaplary birleşdirýär.

sergi2
sergi

IDEX HAKYNDA

Halkara goranmak sergisi we konferensiýasy (idex) Dünýädäki iň strategiki taýdan möhüm üç taraplaýyn goranyş sergisidir.

IDEX her iki ýylda bir gezek Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide ýerleşýän Abu Dabi milli sergi merkezinde (ADNEC) geçirilýär.IDEX sergileri 133,000 inedördül metr meýdandan peýdalanyp, häzirki zaman sergi merkeziniň 100% -ini tutýar.

Kompaniýanyň sergi maglumatlary

“LION ARMOR GROUP LIMITED” (LA GROUP) Hytaýda iň öňdebaryjy ballistik gorag kärhanalarynyň biridir.Beden ýaraglary pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe toplap, LA GROUP gözleg we önümçilik işlerini birleşdirýär:

  • Ballistik çig mal-PE UD
  • Ballistik kaskalar (AK-a garşy ýeke-täk kaska we Hytaýda doly gorag kaskasy)
  • Ballistik galkanlar (iň köp stil we doly görnüşler)
  • Ballistik ýaryşlar we tabaklar
  • Garşylyga garşy eşikler (Hytaýda ýeke-täk çalt çykarylýan görnüş)
  • Kaskalar ýa-da “Shields” esbaplary (öz önümçiligini aňsatlaşdyrmak)

“LA GROUP” Hytaýda 400 töweregi işgäri bolan 3 önüm öndürýär.2 çig mal we ok geçirmeýän önümleriň Anhui welaýatynda, 1 Hebei welaýatynda gozgalaňa garşy kostýum we esbaplar.
LA GROUP OEM we ODM-de ISO 9001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015 we beýleki degişli kärleri bilen ökde.
Diňe önümler däl, çözgütler we uzak hyzmatdaşlyk şertleri bilen üpjün edýäris.


Iş wagty: Noýabr-30-2022