NIJ IV PE we SiC keramiki kompozit agyr ok geçmeýän galkan, gözegçilik penjiresi we tutawaçlary

Gysga düşündiriş:

Galkan ýokary öndürijilikli polietilen materialdan we keramiki materialdan ýasalyp, suw geçirmeýän, UV çydamly we passiwlige garşy PU örtügi bilen örtülendir.

Galkan korpusy, agramy ýeňil, suw geçirmeýän, ultramelewşe we anti-passiwasiýa, ulanmak üçin amatly we çeýe we synlamak aňsat bolan ýokary öndürijilikli polietilen dokalan matadan ýasalýar.Esasy kasnalar bilen hereket etmek aňsat.Onda ok geçirmeýän we bidüzgünçiliklere garşy dürli wezipeler bar, hiç hili baýlyk ýok, ok geçirmeýän kör nokat, ýaragly jenaýatçylara garşy göreş ýaly wezipeleri ýerine ýetirmek üçin polisiýa, goşun, terrorçylyga garşy goşun we ş.m. girip bilýän zyýany ýok edip bilmez.


 • Ok geçirmeýän dereje:NIJ0101.04 ORA-da NIJ0101.06 DÖWRÜ III, IV
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Jikme-jiklik Ok geçirmeýän dereje
  500 * 900mm ýa-da başga ýöriteleşdirilen ululyk.
  Leeke egrilik ýa-da tekiz görnüş
  Gorag meýdany: ≥0.45 ㎡
  Penjiräniň ýagtylygynyň geçirilmegi: ≥83%
  Baglanyş güýji ≥600 N.
  Goltugyň baglanyşyk güýji ≥600 N.
  III / IV islege bagly

  Beýleki baglanyşykly maglumatlar

  • Gara neýlon / poliester mata örtügi ýa-da PU örtügi.
  • nyşany goşup bolýar (Goşmaça töleg, jikme-jiklikler üçin maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris)
  • Elýeterli reňkler:LA-PP-IIIA__01

  - Lhli “LION ARMOR” önümleri özleşdirilip bilner, has giňişleýin maglumat üçin maslahat berip bilersiňiz.
  Önümiň saklanylyşy: otagyň temperaturasy, gurak ýer, ýagtylykdan uzak duruň.

  Synag şahadatnamasy

  • NATO - AITEX barlaghana synagy
  • Hytaý synag gullugy
   * Önümçilik önümleriniň metal däl materiallarynda fiziki we himiki gözleg merkezi
   * Zhejiang Red Flag Machinery CO., Ltd.-iň ok geçirmeýän material synag merkezi

  Sorag-jogap

  1. Gaplamak maglumatlary:

  BULLETPROOF HELMET:
  IIIA 9mm HELMETS : 600 * 560 * 320mm 10 sany / CTN GW.15kg
  DÖWRÜ IIIA .44 HELMETLER : 600 * 560 * 320mm 10pcs / CTN GW.17kg
  AK HELMET : 600 * 560 * 320mm 10pcs / CTN GW 26kg

  BULLETPROOF PLATE:
  III derejeli PE PLATASY: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW16kg
  LEVEL III AL2O3 PLATE: 290 * 350 * 345mm 10pcs / CTN GW25kg
  III DÖWRÜN GÖRNÜŞI: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW22kg
  IV DÖWR AL2O3 PLAT: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW30kg
  DÖWRÜ IV DÖWRÜN GÖRNÜŞI: 290 * 350 * 345mm 10 sany / CTN GW26kg

  BULLETPROOF VEST:
  LEVEL IIIA 9mm synaglar : 520 * 500 * 420mm 10 sany / CTN GW 28kg
  DÖWLET IIIA.44 Synaglar : 520 * 500 * 420mm10pcs / CTN GW 32kg
  Has ýöriteleşdirilen önümler üçin jikme-jiklikler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  BULLETPROOF SHIELD:
  IIIA yzygiderli galkan, 920 * 510 * 280mm , 2 sany / CTN GW 12,6kg
  III yzygiderli galkan, 920 * 510 * 280mm , 1pcs / CTN GW 14.0kg
  IIIA Kebelek galkany , 920 * 510 * 280mm , 1 sany / CTN GW 9.0kg

  ANTI-RIOT SUIT:
  630 * 450 * 250 mm, 1 sany / CTN, GW 7kg

  UD FABRIK:
  Her rulon, uzynlygy 250m, ini1.42m, 920 * 510 * 280mm , NW 51kg, GW54kg
  Ini 1,6m, 150 * 150 * 1700mm / Karton gaplamak üçin

  Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.ähli spesifikasiýa düzülip bilner.

  2. Potensial önümçiligi:
  UD matasy: ýylda 1000 tonna
  Ok geçirmeýän kaska: aýda 15 000 sany
  Ok geçirmeýän plastinka: aýda 20,0000 sany
  Ok geçirmeýän galkan: aýda 50,000pcs
  Gozgalaňçylyga garşy kostýum: aýda 60,000 pc
  Ok geçirmeýän ýelek: aýda 100,000pcs

  3.Harydyň iň az sargyt mukdary barmy?Hawa bolsa, iň az sargyt mukdary näçe?
  Bir nusga sargyt kabul edýäris, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
  4. Şereketiňiz sergä gatnaşarmy?Olar näme?
  Hawa, IDEX 2023 , IDEF Türkiýe 2023 , Milipol France 2023 sergisine gatnaşarys
  5.Haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?
  Whatsapp , Skype , LinkedIN Messgae.Has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris
  6. Bazaryň esasy ugurlary haýsylar?
  Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we ş.m.
  7. Satuwdan soňky hyzmat barada näme aýdyp bilersiňiz?
  Haýsydyr bir önüm soraglary üçin islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, satuwdan öň, satuwdan soň, doly hyzmat.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň