kompaniýasy

“LION ARMOR GROUP” (mundan beýläk “LA Group” diýlip atlandyrylýar) Hytaýda iň öňdebaryjy ballistik gorag kärhanalarynyň biri bolup, 2005-nji ýylda döredildi. LA Group Hytaý goşuny / polisiýa / medaragly polisiýa üçin PE materiallaryny esasy üpjün ediji.Hünärmen gözleg we esasly ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanasy hökmünde LA Group R&D we Ballistik çig mallary, ballistik önümleri (kaskalar / tabaklar / galkanlar / synaglar), bidüzgünçiliklere garşy kostýumlar, kaskalar we esbaplary birleşdirýär.

Häzirki wagtda “LA Group” -yň 500-e golaý işgäri bar we ballistik önümler Hytaýyň içerki harby we polisiýa bazarynyň 60-70% -ini eýeleýär.LA topary ISO 9001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2015 we beýleki degişli kärlerden geçdi.Önümler ABŞ-nyň NTS, Chesapeake laboratoriýa synagyndan hem geçdi.

Balistik gorag pudagynda 20 ýyla golaý tejribe toplap, LA Group ballistik gorag materiallaryndan taýýar önümlere R&D, önümçilik, satuw we satuwdan soňky toparlary döredip, kem-kemden köpmilletli topar kompaniýasyna öwrülýär.

Zawod gezelenji

zawod0_03
zawod0_01
zawod0_04
zawod0_05
zawod0_02

Önümçilik kuwwaty

PE ballistik materiýa - 1000 tonna.
Ballistik kaskalar - 150 000 birlik.
Kaska esbaplary - 200,000 sany.
Balistik plastinka - 200,000 pc.
Ballistik galkan - 50,000 sany
Anit- Riot kostýumy - 60,000 sany.
Ballistik ýelek - 100,000 sany.

Taryh setiri

 • 2005
  Gözleg we ballistik materialyň önümçiligi (Süýüm we UD mata)
 • 2016
  - Ok geçirmeýän goýulýan plastinka, ok geçirmeýän kaskalary, ok geçirmeýän ýelekleri we beýleki şahsy gorag önümlerini öndürip başlady.
  - OEM, ODM goldaw beriň
 • 2017
  Täze zawod goşmak - esasan ok geçirmeýän kaska esbaplary we Rriot garşy kostýum öndürmek
 • 2020
  - Daşary ýurt bazaryny öwrenmek üçin Pekinde IBD (Halkara işewürlik bölümi) döredildi
  - Harby bazara üstünlikli girmek
 • 2021-nji ýyl
  Teklip gazanan kompaniýalaryň biri (Hytaýda diňe iki kompaniýa) -1.4 million täze goşun goşmaçasy;
  - PE ok geçirmeýän material gönüden-göni üpjün ediji (bu teklip üçin zerur ballistik materialyň 50%)
  - “LA Group” ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtdaky ofisleri we fabrikleri ýerleşdirip başlady